Taigaboomkruiper

Certhia familiaris

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Deze relatieve nieuwkomer in Vlaanderen komt voor in structuurrijke loofbossen (vooral Eiken, Beuken en Berken) met verspreid naaldhout. Vlaanderen ligt aan de uiterste rand van zijn verspreidingsgebied. Terwijl in Wallonië de soort een verdriedubbeling van zijn populatie kende, blijft de populatie van de soort in Vlaanderen sinds z’n ontdekking als broedvogel beperkt tot enkele solitaire broedparen in het Zoniënwoud, Voeren (Altembroek) & Tongeren (De Kevie). Tijdens de vorige atlasperiode (2000-2002) was nog geen sprake van de soort als Vlaamse broedvogel. De toename in Wallonië wordt niet enkel veroorzaakt door de verbeterde kwaliteit van de bossen, maar ook door het minder kieskeurig worden van Taigaboomkruipers wat betreft hun leefgebied. Men verwacht in Wallonië een nog verdere toename die zich wellicht ook zal doorzetten in Vlaanderen. Ook een toegenomen kennis en ervaring van de waarnemers heeft wellicht bijgedragen aan de ontdekking van nieuw gekoloniseerde locaties. Taigaboomkruipers kunnen bovendien flink onderschat worden door hun onopvallende zang en zeer korte activiteitspiek in maart. Ook in Nederland nam de populatie sterk toe en dat enkel aan de oostrand op de grens met Duitsland en de Belgische Ardennen.