Spotvogel

Hippolais icterina

Leefgebied en trend

De aantallen Spotvogels in Vlaanderen zijn al sinds de jaren ’80 in vrije val en bij de herziening van de rode lijst werd de soort dan ook onder de categorie ‘Bijna in gevaar’ geplaatst. Hoewel de afname na 2004 aanvankelijk leek door te zetten, ontbreekt het in Vlaanderen momenteel aan goede cijfers om dit te staven. De soort is namelijk te schaars geworden om nog opgepikt te worden in het ABV-meetnet. Erg recent wijzen de weinige regionale gegevens tenminste lokaal op een voorzichtig herstel. Op het Groot Schietveld te Brecht/Wuustwezel nam de soort toe van 17 paren in 2016 tot 29 in de periode 2018-2019. Nochtans slaagt Spotvogel er voorlopig niet in om zich te vestigen in grootschalige natuurontwikkeling zoals in het kader van het Sigma-plan te Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. In de periode 2007-2018 werd hier maximaal 1 territorium genoteerd terwijl andere soorten van struweel en jonge boomomslag wel fors toenamen. Ook elders in Europa vergaat het de soort overwegend slecht. In het zuidelijk deel van z’n areaal is concurrentie met de naar het noorden opschuivende Orpheusspotvogel mogelijk deels een verklaring, maar in Vlaanderen speelt die concurrentie nog nauwelijks.