Ringmus

Passer montanus

Beschrijving: 

De bovenzijde van de Ringmus is bruin met zwarte vlekken en strepen. Het grootste verschil met de huismus is de bruine kruid en de zwarte wangvlek. De Ringmus is drukker en beweeglijker dan zijn populaire stadsneef. Deze plattelandsbewoner heeft een onopvallende natuur en is wat schuwer. De Ringmus broedt bij voorkeur in nestkasten, boomholtes of onder daken. Het voedsel van de Ringmus is een grote verscheidenheid van plantaardig en dierlijk voedsel, met vooral meer kleine onkruidzaden dan de huismus.

Beheer: 

Ringmussen worden zeldzamer door een tekort aan onkruidzaden en broedgelegenheid. Ze broeden in nestkasten van Koolmees en Huismus en holtes onder daken en schuurtjes. In de winter kan je ze helpen door onkruidzaden zoals vinkenzaad of zonnebloempitten op je voederplank te leggen. Beter is nog een voederbuis, zodat duiven de Ringmussen niet wegconcurreren. Ook hebben ze graag dekking in de vorm van dicht struikgewas of hagen, hoe rommeliger de tuin oogt, hoe liever. Nestkasten hebben best een invliegopening van 4 cm.