Raaf

Corvus corax

Leefgebied en trend

De Raaf is een nieuwe en voorlopig nog zeer zeldzame broedvogel in Vlaanderen. In Wallonië werden bij een reïntroductie-programma in de jaren ’70 ca. 50 Raven vrijgelaten. De populatie groeide gestaag en bestond al uit 85 paren rond de eeuwwisseling. Voorafgegaan door verschillende losse waarnemingen en mogelijke, tijdelijke territoria werd in Vlaanderen het eerste zekere territorium pas vastgesteld in 2014 in het Kamp van Beverlo (med. Ernesto Zvar, Jef Kerkhofs). Het eerste zekere broedgeval vond plaats in 2018 in het Meerdaalwoud. Tussen 2014 en 2018 nam het aantal territoria in Vlaanderen ook toe van 2 tot 9, evenwel meestal zonder broedbewijs. De soort komt ondertussen verspreid voor over drie provincies: Limburg (o.a. te Beverloo, zeker broedgeval in 2019, Lommel, Voeren, Beringen, Oudsbergen), Vlaams-Brabant (Leuven, Meerdaalwoud) en Antwerpen (Postel, Arendonk/Ravels). Men verwacht een verdere uitbreiding in Vlaanderen o.a. ook door de toenemende aantallen in Wallonië (Dehem 2010), Nederland en Duitsland waar Raaf zelfs gevestigd blijkt in kleinere bosgebieden. Grote dichtheden zal deze soort wellicht nooit bereiken aangezien ze nood heeft aan een groot territorium, zeer schuw is en er een voldoende groot voedselaanbod moet zijn.