Krekelzanger

Locustella fluviatilis

Leefgebied en trend

Krekelzanger is een soort die haar Europese areaal stelselmatig uitbreidt in westelijke richting. Het aantal waarnemingen in Vlaanderen zit in de lift en de soort wordt nu bijna jaarlijks zingend waargenomen. Dat men niet zomaar mag aannemen dat deze zangposten ongepaard blijven, blijkt uit een eerste Belgische broedgeval in Marche-en-famenne in 2009. In de periode 2013-2018 werden in Vlaanderen verschillende langdurige zangposten genoteerd: Neeroeteren en Berendrecht (2013), Neerpelt (2014), Balen (2015) en Gent en Baasrode (2017). Of de soort echt zal doorbreken als broedvogel is hoogst onzeker. In Nederland wordt een zelfde evolutie vastgesteld: een duidelijke toename van het aantal tijdelijke zangposten, evenwel voorlopig zonder broedbewijs.