Knopsprietje

Myrmeleotettix maculatus

Het knopsprietje komt voor in lage en open vegetaties in droge heide en duinen en heeft een voorkeur voor pas vastgelegd stuifzand met mossen en korstmossen, buntgras en schapengras. Daarnaast komt de soort ook voor in vochtige heide. De verspreiding van het knopsprietje is beperkt tot de (West)kust, de Vlaamse zandstreek en de Kempen. Het is een herbivoor, die vrij mobiel is. De soort is actief van juni tot september.