Knobbelzwaan

Cygnus olor

Leefgebied en trend

Knobbelzwanen komen tot broeden in zowel zoet als brak water en in zowel natuurlijke als artificiële waterpartijen. In de periode 2000-2002 ging men uit van een vooruitgang van de populatie, ondanks het feit dat er weinig goede historische data beschikbaar waren. De in 2007-2018 verzamelde ABV-data laten ons niet toe een goede uitspraak te doen over de huidige trend van Knobbelzwaan in Vlaanderen. In de Waaslandhaven is de soort de laatste tien jaar meer dan verdriedubbeld. De soort profiteert er duidelijk van de aanleg van nieuwe natte natuurterreinen, iets wat op termijn nog meer zal spelen wanneer de werken in het kader van het Sigmaplan allemaal zullen uitgevoerd zijn. Na een eerdere sterke toename in Nederland, stelt men daar de laatste decade een lichte daling vast. De strenge winter van 2009-2010 en afschot (wegens schade aan landbouwgewassen) zijn mogelijke oorzaken. In Wallonië neemt de soort nog steeds toe. Zachte winters, geen afschot en bijvoederen door de mensen ziet men hier als enkele van de oorzaken.