Kleine karekiet

Acrocephalus scirpaceus

Leefgebied en trend

De Kleine Karekiet komt wijdverspreid voor in Vlaanderen, maar met duidelijk hogere dichtheden in de rivier- en kustpolders. Het is een typische broedvogel van rietland met een voorkeur voor overjaars Riet. Ten tijde van de vorige atlas (periode 2000-2002) kon geen duidelijke trend worden aangetoond. Nu blijkt de soort het, op basis van ABV-cijfermateriaal) de laatste tien jaar toch niet zo goed te doen. De terugval in Vlaanderen vindt voor het overgrote deel plaats in landbouwgebied, terwijl de populaties in moerasgebieden stabiel blijven. De soort reageert overigens erg goed op lokale natuurontwikkeling. Zo nam Kleine Karekiet in de Waaslandhaven fors toe tussen 2003 en 2016 met een verdriedubbeling van de lokale populatie tot gevolg. De toename kwam er door ontwikkeling van nieuw moerasgebied. Op de Rechterscheldeoever bleef nieuwe natuurontwikkeling grotendeels uit en daar bleef de populatie in dezelfde periode min of meer stabiel. In de Kruibeekse Polder werd eveneens op grote schaal nieuw moerasgebied gecreëerd en ook daar nam de soort fors toe en vervijfvoudigden de aantallen tussen 2006 en 2017. In Nederland stelt men nog steeds een lichte vooruitgang vast (in tegenstelling tot Vlaanderen vooral in landbouwgebied) met weliswaar lokaal hier en daar een terugval.