Kleine Barmsijs

Acanthis flammea cabaret

Leefgebied en trend

Broeden er nog Barmsijzen in Vlaanderen? Na een initiële expansie vanuit het brongebied Groot-Brittannië in de jaren ’60-’80 ging het enkel maar bergaf met de soort en rond de eeuwwisseling was ze al bijna uitgestorven (2-5 broedparen in 2000-2002). Dit ligt volledig in lijn met wat men vaststelt in Nederland. De soort houdt er nog enigszins stand op de Waddeneilanden, maar het binnenland is grotendeels verlaten. Nabij de grens met Vlaanderen worden al helemaal geen broedgevallen meer genoteerd (periode 2013-2015). In Limburg werd in de periode 2013-2018 in het kader van het BBV-project slechts één territorium gemeld, net als in de Kalmthoutse Heide. In andere bronnen (bv. losse waarnemingen in wrn.be) werden geen broedindicerende waarnemingen gevonden. Het lijkt er dus op dat Kleine Barmsijs quasi uitgestorven is als broedvogel en niet meer jaarlijks nestelt in Vlaanderen.