IJsvogel

Alcedo atthis

Beschrijving: 

De IJsvogel is een klein, fluorescerend blauw en oranje gekleurd vogeltje met korte staart en korte, lichtrode pootjes. De onderzijde en de oorstreek zijn warm oranjebruin; de keel en de vlek op de zijhals zijn sneeuwwit. Bij het mannetje is de forse, dolkvormige snavel volledig zwart; bij het vrouwtje is de ondersnavel voor meer dan de helft oranje. Ondanks de kleurenpracht valt de IJsvogel soms moeilijk te ontdekken wanneer hij roerloos in de schaduw op een tak aan de oever zit. Hij vliegt vaak laag en snel over het water en laat dan veelvuldig zijn één- à tweeledige, scherpe fluittoon horen.

Beheer: 

Eutrofiëring van het water, het verwijderen van omgevallen bomen en overhangende takken en harde oeververdedigingen op de voortplantingsplaatsen moeten worden vermeden. Een natuurvriendelijk beheer van beken en rivieren, waarbij natuurlijke oeverafkalving wordt toegelaten, is aangewezen. Verbetering van de waterkwaliteit in verontreinigde waterlopen zal tot een toename van het prooiaanbod leiden.