Grote lijster

Turdus viscivorus

Leefgebied en trend

Het is duidelijk dat het de Grote Lijster niet voor de wind gaat in Vlaanderen. Sinds de vorige atlas werd de toen al vastgestelde daling verdergezet en dat vooral in het landbouwgebied. Vermoedelijk wordt ook voor deze soort de neerwaartse trend vooral veroorzaakt door de intensivering van de landbouw en de nog steeds doorzettende verstedelijking. Hierdoor verdwijnt zijn voedsel (gebruik van pesticiden, omzetten van graslanden in akkers en toegenomen bebouwing,…) en zijn nestgelegenheid (verdwijnen van lineaire elementen in het landschap). In het zuidelijk deel van Wallonië is de populatie stabiel, maar ook in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk doet de soort het slecht.