Grote kruisbek

Loxia pityopsittacus

Leefgebied en trend

Deze soort is steeds een erg onregelmatige en zeldzame broedvogel geweest in Vlaanderen en komt er enkel voor tijdens en kort na invasies. Na een flinke invasie in het najaar van 2017 werd met zekerheid 1 broedgeval genoteerd in 2018 in de Kalmthoutse Heide. In diezelfde periode werden in hetzelfde gebied nog 2-3 bijkomende paren waargenomen, evenwel zonder verder broedbewijs. In de Vallei van de Ziepbeek (Rekem, Limburg) werden eveneens opvallend veel waarnemingen gedaan in het najaar van 2017 en de erop volgende winter, maar na half maart zijn er ons geen broedindicerende waarnemingen bekend.