Grote groene sabelsprinkhaan

Tettigonia viridissima

Beschrijving: 

De Grote groene sabelsprinkhaan is een van de grootste sprinkhanen in de Benelux. Ze hebben lange vleugels en kunnen goed vliegen. Ze zijn groen en goed gecamoufleerd, maar ze vallen meestal op door het luide en schelle ratelen, meestal in een boompje of een ruigte. Dat gaat minutenlang ononderbroken door.

Beheer: 

De Grote groene sabelsprinkhaan is te vinden in allerlei warme biotopen met een opgaande vegetatie zoals struwelen, ruigten, ruige bermen, spoorwegdijken, bosranden, tuinen, ruige oevers etc. Het is een van de enige soorten die in maisakkers wordt gevonden. Het liefst zit deze sprinkhaan in ruigtes met distels, hogere grasssen, boerenwormkruid, braam en dergelijke. Het laten staan van ruige kantjes is aangewezen voor deze soort, maar gezien hij heel algemeen is zijn bijzondere maatregelen niet nodig.