Goudhaantje

Regulus regulus

Leefgebied en trend

De Goudhaan is een soort van naaldbossen met een sterke voorkeur voor sparren. Zijn verspreiding in Vlaanderen komt dan ook grotendeels overeen met die van de naaldhoutcomplexen in de Kempen. De populatie kan sterk schommelen onder invloed van streng winterweer. In de vorige atlasperiode werd nog een sterke toename vastgesteld die vooral werd veroorzaakt door het ouder worden van zowel grotere naaldhoutbestanden als kleinere sparrenbosjes, parken en tuinen. De laatste jaren wordt er echter, net als in Wallonië, Duitsland en Groot-Brittannië, een terugval vastgesteld. Omzetting van naaldbossen in meer natuurlijke loofbossen en heidevegetaties en een verminderde vitaliteit van de sparrenbossen door zure depositie liggen wellicht aan de oorzaak van deze trend. In Nederland houdt de populatie voorlopig stand.