Geelpootmeeuw

Larus michahellis

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

In 2002 kwamen in de Voorhaven van Zeebrugge, twee zuivere paren Geelpootmeeuw tot broeden. In de directe omgeving van deze paren broedden tevens twee Geelpootmeeuwen die waren gepaard met respectievelijk Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Dit waren de eerste broedgevallen van deze soort in Vlaanderen. Tot 2010 broedde er behalve in 2007 altijd wel 1 zuiver paar in de Voorhaven van Zeebrugge en in 2009 opnieuw 2. Door infrastructuurwerken verdween de broedplaats en na 2010 kwam de soort niet meer tot broeden in Zeebrugge. In 2018 werd een zuiver paar gezien in een gemengde broedkolonie van Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw op het dak van een bedrijf langs de Pathoekeweg in Brugge. Het paar was sterk territoriaal en in het territorium lag een leeg nest. Een paar dagen voordien had de brandweer hier alle eieren van grote meeuwen verwijderd en het is zeer waarschijnlijk dat daarbij ook de eieren van de Geelpootmeeuwen werden verwijderd. In 2019 werd het dak opnieuw bezocht nadat de brandweer ter plaatse was geweest en weer stond het paartje Geelpootmeeuw op dezelfde plaats en lag er een verfrommeld nest zonder eieren in hun territorium. Intussen was er een laserinstallatie op het dak geïnstalleerd om de meeuwen permanent te verjagen en het lijkt dus niet waarschijnlijk dat dit koppel nog toekomst heeft in Brugge. Ook in Nederland blijft het aantal zuivere broedparen van Geelpootmeeuw beperkt tot hooguit enkele per jaar. Mengparen met Zilvermeeuwen of Kleine Mantelmeeuwen zijn iets talrijker.