Braamsluiper

Sylvia curruca

Leefgebied en trend

Het is onduidelijk hoe Braamsluiper precies evolueert in Vlaanderen. Tijdens de vorige atlasperiode was sprake van een toename in duinstruweel langs de kust terwijl in het binnenland vooral regionale afnames werden gerapporteerd. De weinige beschikbare gegevens wijzen in het binnenland niet op enig herstel, eerder integendeel. T.o.v. andere Sylvia-soorten profiteert Braamsluiper vooralsnog niet van pionierssituaties in nieuw aangelegde natuur terwijl, net zoals bv. bij Tuinfluiter het geval is, ook het veranderende bosbeheer de soort niet in de kaart speelt. Het is wachten op het cijfermateriaal dat in het kader van de nieuwe vogelatlas zal verzameld worden om een beter idee te krijgen van de aantallen in Vlaanderen. De huidige populatieschatting is wellicht nog (flink) aan de hoge kant.