Bijeneter

Merops apiaster

Leefgebied en trend

Het enige ons bekende Vlaamse broedgeval in de periode 2013-2018 vond plaats in Harelbeke in 2015. Eén paar bracht er met succes jongen groot. De echte doorbraak van de soort in Vlaanderen laat dus nog steeds op zich wachten. In Nederlands Limburg is Bijeneter wel langzaam maar zeker geëvolueerd naar een jaarlijks aanwezige broedvogelsoort. Zowel in Frankrijk als in Duitsland neemt de populatie steeds verder toe zodat de verwachting dat de soort hier alsnog vaste voet aan de grond krijgt, blijft bestaan.