Baardmannetje

Panurus biarmicus

Leefgebied en trend

De Baardman is een vogel die uitsluitend gebonden is aan rietvelden. Jong Riet wordt verkozen boven oud Riet (hogere voedselbeschikbaarheid zowel in winter als in zomer). De soort is altijd schaars geweest in Vlaanderen, maar vertoont de laatste 20 jaar een duidelijk toenemende trend. In de periode 2000-2002 schommelde de Vlaamse populatie rond 10-20 broedparen. Vervolgens nam de soort geleidelijk verder toe en in 2018 werden bijna 80 paren geteld. Vooral in de Waaslandhaven doet de Baardman het goed met 67 paren in 2018 (Schor Ouden Doel bijna 60 paren, Ketenisse en het Groot Rietveld te Melsele). Die populatie is wellicht afkomstig van het nabijgelegen Verdronken Land van Saeftinghe waar men 318 paren telde in 2018. Hier doet de soort het uitstekend doordat het Riet er de laatste jaren sterk uitgebreid is door opslibbing. Andere gebieden waar regelmatig Baardmannen tot broeden komen zijn de IIzervallei (min. 1-3 paar in het Blankaartgebied en Stuivekenskerke), de Uitkerkse Polder (2 paar), Lier-Anderstad (min. 1 paar) & De Maatjes in Kalmthout (min. 1 paar).