De juiste boom op de juiste plaats met de GPS-methode

De drie stappen van de GPS-methode laten je toe om specifieke boomsoorten te kiezen die voldoen aan de criteria die je zelf bepaalt.

Boomsoortenlijsten die door jezelf, boomkwekers of vakorganisaties werden samengesteld, vormen het vertrekpunt bij het kiezen van een boomsoort. Via de GPS-methode, ontwikkeld door VVOG, kan je zelf de geschikte boomsoorten selecteren op een beredeneerde manier. Dit leidt tot grotere slaagkansen voor bomen en dus tot duurzame groenprojecten. Het resultaat is een haalbaar boombeheer en acceptabele en gewaardeerde eindbeelden.

 

  Schema GPS-methode
  Aan de hand van de GPS-methode kan je criteria opstellen die zullen bepalen welke van de beschikbare boomsoorten bruikbaar en geschikt zijn om uiteindelijk een concrete keuze te kunnen maken. (Vito Leyssens)

  GPS staat voor:

  • Gebruik: de functies die de boom vervult
  • Plaats: de invloed van de ruime en directe omgeving
  • Soortkenmerken: de eigenschappen van de boomsoort

  Wanneer men bomen moet aanplanten op een locatie, heeft men een lijst aan beschikbare boomsoorten. Door deze soorten te filtreren op het gewenste gebruik, bekomt men een lijst aan bruikbare boomsoorten. Door een analyse te maken van de plaats, zowel de ruimere omgeving (graad van verstedelijking, functie en specifieke omgevingsimpact) als de directe omgeving (abiotische, biotische en antropogene factoren) kan bepalen welke van deze bruikbare soorten geschikt zijn om toe te passen op deze locatie. Daarna kan men op basis van de soortkenmerken de gekozen boomsoorten bepalen.

  Auteurs Vito Leyssens & Peter Vandyck