Zijn pesticiden toegelaten?

Is het gebruik van pesticiden toegelaten?

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) bloeiwijze. (Vildaphoto)

Verzorg je een openbare dienst?

Na 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure, voor meer info zie bij 'gebruik van pesticiden' . Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Voortaan is een openbare dienst namelijk “een dienst uitgevoerd door een rechtspersoon in het kader van een taak van algemeen belang”. Deze aangepaste definitie zorgt voor een extra garantie dat de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden. Meer info op: 'zonderisgezonder voor openbare-diensten.'(opent nieuw venster)

Ben je een terreinbeheerder en werk je niet voor ‘een openbare dienst’?

Voor sommige terreinen geldt er een verbod op het gebruik, voor andere terreinen een minimumgebruik. Kies zoveel mogelijk voor een beheer zonder pesticiden. Maak deze keuze bekend aan de bezoekers van je terrein, van je bedrijf en aan je werknemers. Meer info op: 'zonderisgezonder voor terreinbeheerders.'(opent nieuw venster)

Welke wetgeving geldt voor welk terrein?

Verschillende milieuwetgevingen regelen het gebruik van pesticiden in de open lucht. De regel is steeds dat de strengste wetgeving geldt. De eenvoudigste regel is om geen pesticiden te gebruiken voor het beheer van terreinen voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten. Op die manier handel je zonder de wetgeving uit te pluizen correct en binnen de bestaande milieuwetgeving. De vragen in onderstaand pdf-document leiden je naar de relevante wetgeving op basis van de ligging van het terrein, de bescherming van het terrein en het terreintype. Het decreet richt zich ook tot niet-commerciële verenigingen en dus ook tot vzw’s. Afhankelijke van de doelstellingen van de vzw, valt dit onder openbare dienst of commerciële activiteit. 'download pdf'