Snelle verwijdering van Hottentotvijg aan de kust

Doelgroep en doelstelling: 

Dankzij een melding via het waarnemingenportaal en snelle interventie werd de vestiging van invasieve Hottentotvijg in de duinen vermeden.

Beschrijving: 

Door een vroege detectie en snelle respons is de vestiging van Hottentotvijg nabij het kustreservaat de Ijzermonding (Nieuwpoort) vermeden. Hottentotvijg is een bijzonder invasieve plantensoort die grote delen van de Franse en mediterrane kusten heeft overwoekerd.