LI Land van Teirlinck - LIP Molenbeekvallei - uitvoeringsdossier Alsembergse beemd

Doelgroep en doelstelling:

valleiherstel met aanleg bypass voor vismigratie en overstromingsbekken. aangezien gelegen tegen centrum van Alsemberg zal dit ook geïntegreerd worden in een natuurlijke parkaanleg.