LI Land van Teirlinck - LIP Molenbeekvallei - uitvoeringsdossier Alsembergse beemd

Doelgroep en doelstelling: 

valleiherstel met aanleg bypass voor vismigratie en overstromingsbekken. aangezien gelegen tegen centrum van Alsemberg zal dit ook geïntegreerd worden in een natuurlijke parkaanleg.

Beschrijving: 

herinrichting van een natuurlijk park met aandacht voor waterbufferende maatregelen, beek- en valleiherstel. In site zijn veel opgehoogd delen aanwezig met daarop Japanse duizenknoop. deze wordt 1 m diep afgegraven en afgevoerd.