Japanse duizendknoop bestrijden aan een voormalige stortplaats aan de Zwarte beek

Doelgroep en doelstelling: 

Verdelging van een haard japanse duizendknoop (465  m²)

Beschrijving: 

Deze ingreep was bedoeld om de infectie van Japanse duizendknoop (naast ook Reuzenberenklauw) op die locatie weg te nemen. Na maaien werd de haard afgedekt met een lichte geotextiel en afgedekt met 30 cm bodem.