Beheer van Japanse duizendknoop via maaibeheer onder een volwassen zomereikenbos

Doelgroep en doelstelling: 

Beheren van duizendknoop als onderdeel van regulier bosbeheer.

Beschrijving: 

  • Haard 1: besmetting van invasieve duizendknoop van enkele honderden m² gesitueerd in loofbos met voornamelijk zomereik als hoofdboomsoort (bomen van 80-120 jaar).
  • Haard 2: besmetting van invasieve duizendknoop van ca.100m² langs een wandelpad waarlangs met lichtboomsoorten (oa berk) aansluitend op een waterpartij.

Sinds 2000 werd de duizendknoop drie maal per jaar gemaaid zonder afvoer van de stengels. Dit volstond om de haard in het bos langzaam te doen afnemen in oppervlakte tot hij volledig verdwenen was. De haard langs het wandelpad blijft aanwezig, zij het met laag uitgroeiende (ca. 1m) en ijl geplaatste stengels.

Het beheer kostte ca. 3 mandagen per jaar en de beheerder deed dit op vrijwillige basis.