Actieplan halsbandparkieten in Gent

Doelgroep en doelstelling: 

Indammen van de populatie halsbandparkieten in Gent.

Beschrijving: 

Binnen de Stad Gent was beslist om een nultolerantie te handhaven voor halsbandparkieten. Deze beslissing is genomen in samenspraak en na advies over nut van actie met diverse experten. Het doel was het indammen van de groeiende populatie.