Aanpak Japanse duizendknoop, Loca Labora, natuurinrichting Biscopveld

Doelgroep en doelstelling:

Net naast de geïnfecteerde zone is een perceel afgegraven binnen het kader van het natuurinrichtingsproject Biscopveld met het oog op herstel van een zeldzaam vegetatietype Veldrusschraalland. Men wil het risico op besmetting wegnemen (verhinderen dat de soort zich kan uitbreiden/overzetten naar het naburige perceel).