Zomer- en wintereik (8n)

 • deze Zomereik van 1991 heeft nu ongeveer 6 meter takdode stamlengte. Dit betekent voor deze standplaats ongeveer 1/4 van de eindhoogte. Conclusie: dimensioneren maar! (anno 2014)
 • bij de 1e dimensionering tijdens de winter van 2015-2016 werden de kronen van de supervitale toekomstbomen voor 100% vrij gezet (anno 2016)

Voorbeeldbos Drongengoed: Zomer- en Wintereik (8n)

Het demoperceel '8n' betreft een aanplant van begin jaren negentig. Voor de eiken en andere soorten in dit perceel werd recent het omslagpunt bereikt. Bijgevolg is overgegaan tot de 1e dimensionering: de kruinen van supervitale toekomstbomen werden 100% vrijgezet.

Nu volgt een jaarlijkse opvolging. Inschatting van tijdstip 2e dunning: over 3 jaar (2018-2019)

 • oppervlakte: 2 ha + 0,5 ha controle (=niets-doen)
 • bodem: Shg (Natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
 • vroeger beheer: deels naaldbos (Fijnspar, Douglas) + deels weide
 • plantjaar (niet in kloempen, maar in plantverband 2m x 2m of 2.5m x 2.5m): 1991-92
 • hoofdboomsoorten: Zomer- en Wintereik
 • aantal toekomstbomen QD-methode: 34 + 10 (controle)
 • gemiddelde diameter toekomstbomen op borsthoogte (dbh) in 2015: 20,4 cm
 • gemiddelde diameter toekomstbomen op borsthoogte (dbh) in 2018: -
 • jaarlijkse diameterbijgroei toekomstbomen: -
 • voorbije interventies: 1e dunning (2015-2016)
 • aantal concurrenten per toekomstboom weggenomen: -

Cijfergegevens van alle toekomstbomen in 2015, kunt u hier downloaden.