Recent op Ecopedia

Nu zijn ook de habitattypische faunasoorten gelinkt aan hun natuurstreefbeeld.

Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000 habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen

Dit is de lijst van typische faunasoorten per Natura 2000 habitattype, de zogenaamde habitattypische soorten. Dergelijke lijst kan gebruikt worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen. Typische soorten zijn geen soorten die, in tegenstelling tot de soorten van...

PDF-pictogram Download (236.32 KB)
Van alle smeermiddelen die gebruikt worden bij machines en voertuigen, wordt ongeveer de helft na gebruik gerecupereerd. Deze olie vinden we op de markt terug als recup-o...