Naaldhoutstromen in Vlaanderen

Vlaamse naaldhoutstromen

Deze informatie is gebaseerd op een studie van Probos (Nederland) en BOS+ (Vlaanderen) die werd uitgevoerd in het kader van het project eco2eco (zie http://www.eco2eco.info/resultaten/). Het is momenteel de best mogelijke indicatie van de huidige situatie betreffende de Vlaamse loofhoutstromen. De rapporten geven duiding over de knelpunten bij de dataverzameling en interpretatie van de gegevens.

Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.