Meerdaalwoud (Vlaams-Brabant, BEL)

Voorbeeldbos QD: Meerdaalwoud en Heverleebos

Het boscomplex 'Meerdaalwoud en Heverleebos' is gelegen ten zuiden van Leuven, de meest noordelijke uitloper ligt op minder dan 2 km van het centrum van Leuven. In het zuiden grenst het boscomplex aan Wallonië.

Het gebied is gelegen op de overgang tussen de zandleem- en de zandstreek. Met uitzondering van Egenhovenbos, dat volledig op de kleigronden van de Dijlevallei is gelegen, is de ondergrond van het gehele bos zandig en van tertiaire oorsprong. Het grootste gedeelte, gans Meerdaalwoud, is gelegen op een uitgestrekt plateau ten oosten van de Dijlevallei en grotendeels met een dik leempakket bedekt.

Momenteel is er een mooi demoperceel gelegen in het bosperceel, 'Renissart' genaamd, langs de Limietendreef. Het betreft een ongelijkvormig eikenbestand met kwaliteitsvolle, dikke bomen. Het kronendak is voldoende ijl (grondvlak 15 m² anno 2016) om een ongelijkvormige bosstructuur en natuurlijke verjonging van winter- en zomereik toe te laten. De verjonging is pleksgewijs verspreid in mini-verjongingsgroepen ('kloempen') en wordt jaarlijks opgevolgd en indien nodig vrijgesteld van bramen en andere concurrerende vegetatie.

Eigenaar en beheerder van dit meer dan 2.000 hectare groot bos is het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer info over dit domein op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.