Bereken kosten ecologisch beheer en inrichting

Is het ecologisch inrichten en beheren van bedrijventerreinen goedkoper dan een traditionele inrichting en beheer? Dit is een vaak gehoorde vraag wanneer je met bedrijven in gesprek gaat over het ecologisch inrichten en beheren van hun terreinen. Bedrijven gaan meestal niet over een nacht ijs. Ook niet wanneer het gaat over een voor hen klein en niet essentieel onderdeel van hun activiteiten zoals het beheer van de buitenruimte.

Het antwoord op de vraag of het ecologisch inrichten en beheren van bedrijventerreinen al dan niet goedkoper dan een traditionele inrichting en beheer is niet zo eenduidig. Het hangt immers af van verschillende factoren, zoals de keuze van de natuurdoelen, de bodemvruchtbaarheid en de schaalgrootte van het beheer.

In het INTERREG project 2B Connect werd er in Excel een rekentool ontwikkeld om op eenvoudige manier de kosten van ecologisch en traditioneel groenbeheer en -inrichting van bedrijventerreinen en individuele bedrijfskavels te vergelijken. Met de rekentool kunnen overheden, bedrijven, ontwikkelaars, parkmanagers en hun dienstverleners de kosten verkennen. Een simulatie met de rekentool kan een degelijke prijsberekening door een groenaannemer op basis van een nauwkeurig opgesteld bestek echter niet vervangen. De Excel versie van de 2B Connect rekentool kunt u hier downloaden.

Intussen wordt er ook een online versie van de 2B Connect ontwikkeld. De online versie van de 2B Connect rekentool vindt u hier. De online versie omvat nog niet alle functionaliteiten van de Excel versie, maar is wel eenvoudiger in het gebruik. Gaat u met de online versie aan de slag dan vernemen graag uw ervaring met de tool. Uw oordeel en suggesties kan u via dit formulier met ons delen. De online versie zal op termijn de Excel versie vervangen.