Groot dikkopje

Ochlodes sylvanus

Beschrijving: 

Het Groot dikkopje is een algemene soort van schrale structuurrijke, wat vochtige graslanden, ruigten en heide. Hij verkiest beschutte plekjes nabij bosranden. Ze zijn onopvallend bruin, maar iets gevlekter dan Zwart- en Geelsprietdikkopje. Grote dikkopjes zijn ook vrij mobiel

Beheer: 

Aangezien het Groot dikkopje als rups overwintert in de vegetatie is het aan te raden om gefaseerd te maaien in graslanden in de buurt van bosranden of op open plekken in bossen. Daarnaast is ook het behoud of het creëren van een voldoende groot nectaraanbod in de maanden juni en juli belangrijk voor de soort. Dit kan door de eerste maaibeurt uit te stellen, door een ruige rand te laten staan of door middel van extensieve begrazing.