Poelen

Poelen hebben bijna steeds een landbouwkundige oorsprong. Bijna steeds werden ze gegraven als veedrenkplaats, soms om vlas te roten, als bluswater bij de boerderij of als visvijver. Soms kan de oorsprong van poelen natuurlijk zijn, wanneer regenwater stagneert op minder doorlatende lagen in de bodem, al spreekt men dan eerder van vennen. Poelen kunnen ook overblijfselen zijn van turfwinning of bombardementen. Op plaatsen met een hoge grondwatertafel volstaat het om een put te graven om een poel aan te leggen. Poelen worden ook vaak aangelegd op de laagste plaatsen in het landschap, zodat het regenwater zich erin kon verzamelen of waar kwel aan de oppervlakte komt.

Nieuw uitgegraven poel (Bert Geeraerts, inverde)

Een amfibieënpoel in je tuin

Een korte, laagdrempelige brochure over hoe je een tuinvijver aanlegt die geschikt is voor kikkers, padden en salamanders.