Praktijkvoorbeeld: pesticidenvrij beheer van begraafplaatsen

Begraafplaats Steenkerke in Veurne

De begraafplaats Steenkerke in Veurne werd aangelegd in 1971 (±4 ha). In 2012 werd de beplanting van de begraafplaats verwijderd en opnieuw aangeplant.

TRAJECT AFBOUW PESTICIDENGEBRUIK

  • Tot in 2012 werden nog herbiciden gebruikt;
  • Moeizame overgang naar pesticidenvrij beheer wegens onaangepast ontwerp. (zeer veel klinkerverhardingen / onnodige zones met naakte grond);
  • Logische omvorming (bijsturing) van verkeerd ontwerp.

BELANGRIJKSTE ERVARINGEN OP DEZE LOCATIE

  • Door de aanwezigheid van grote oppervlaktes in klinkerverharding (ruim 10% van de oppervlakte) is het moeilijk om een kostenefficiënt pesticidenvrij beheer door te voeren;
  • Het materiaal en de machines voor het onderhoud bevinden zich ter plaatse. Het onderhoud gebeurt vanaf deze locatie.
  • Ook de aanwezigheid van onnodige onbegroeide stroken (zwarte grond) betekent extra werk dat kan vermeden worden;
  • Organisatie van interne vorming inzake pesticidenvrij beheer en omvorming resulteerde op termijn in positieve attitude van de werklieden die het onderhoud doen;
  • De werklieden die het beheer van deze begraafplaats doen, zijn door eigen inzichten gekomen tot het efficiënter inrichten van de begraafplaats;
  • Omvorming gebeurt nu logisch en systematisch;
  • Het ontwerp van de uitbreiding in 2008 (opgemaakt in 2004) hield absoluut geen rekening met een pesticidenvrij beheer;

Pesticidenvrij ontwerpen: Leidraad voor ontwerp en aanleg

Deze nieuwe leidraad bevat veel creatieve oplossingen van en voor openbare besturen. Maar de doelgroep is ruimer dan de openbare besturen. Men richt zich ook tot alle andere terreinbeheerders en tot de ontwerpers, aannemers en studiebureaus die in opdracht van de terreinbeheerders werken.