Pesticidenvrij ontwerpen: Leidraad voor ontwerp en aanleg

Deze nieuwe leidraad bevat veel creatieve oplossingen van en voor openbare besturen. Maar de doelgroep is ruimer dan de openbare besturen. Men richt zich ook tot alle andere terreinbeheerders en tot de ontwerpers, aannemers en studiebureaus die in opdracht van de terreinbeheerders werken. Met de leidraad wil de Vlaamse Milieumaatschappij handvaten aanbieden die het gebruik van pesticiden overbodig maken.