Onkruidbestrijding in beplantingen

Onkruidbestrijding in beplantingen

Het bestrijden van onkruid in een houtige aanplant kan door wieden, hakken, schoffelen en maaien. Bij een goede aanleg en juiste plantenkeuze van de bodembedekking, moet maximaal 6 maal wieden per jaar volstaan gedurende een viertal jaar na aanplant. Bij volgroeide aanplant is een jaarlijkse controle van het plantsoen voldoende.
Bodembedekker: Geranium macrorrhizum 'Spessart' (Inverde, Bert Geeraerts)
Uiteraard kunt u ook maaien tussen en rond de houtige gewassen. De intensiteit van het maaien hangt grotendeels af van het gewenste resultaat. Bij het maaien let u er uiteraard geen bomen en struiken te raken.
De zonneborder vraagt een beheer onder de vorm van wieden. Schoffel en hark zijn minder gewenst. Deze laatste zorgen voor verstoring van de bodem, waardoor eenjarige ongewenste kruiden de kans krijgen om te groeien. Bovendien is de kans op beschadiging van de wortels aanzienlijk bij planten met worteluitlopers en kunt u interessante zaailingen wegharken. Bij het wieden leert u enorm veel over de planten en de bodemgesteldheid, u leert zeer jonge kiemplanten herkennen. Laat planten die spontaan opkomen gecontroleerd gedijen tussen de aangeplante kruidachtigen.