Groei in bosverband

Groei in bosverband

Als bomen samen moeten opgroeien, dan heerst er een serieuze concurrentiestrijd. De groei van elke boom is de som van volgende factoren: soort en herkomst, temperatuur en stralingsenergie, water en voedingstoffen. In een homogene bossituatie is vaak de strijd om licht de meest sturende factor voor de groei. Een solitaire boom kent deze concurrentie niet en zal bijgevolg zijn groei verdelen over een grotere kronenmantel. In bosverband investeert de boom eerst in hoogtegroei; er is dus sprake van een verschil in groeiritme. In wat volgt ligt de nadruk ligt op homogene gelijkjarige en gelijkvormige bestanden. Dit soort bestandsontwikkeling vindt ook plaats bij natuurlijke bosontwikkeling, bijvoorbeeld in een kleine verjongingsgroep na het omvallen van een volwassen boom, of op een grote stormvlakte die gekoloniseerd werd door lichtboomsoorten. Over de oppervlakteschaal van de bestandsontwikkeling wordt hier dus geen uitspraak gedaan. Ongelijkjarige en/of ongelijkvormige bestanden kunnen dan beschouwd worden als een verzameling van kleine homogene gelijkjarige en gelijkvormige bestanden, die op verschillende locaties en tijdstippen ontstaan zijn.
.

Hoogtegroei van een bosbestand

De hoogtegroei van dominante bomen is onafhankelijk van de bosbehandeling. Beschaduwing kan gedomineerde bomen remmen in hun hoogtegroei, maar de maximale hoogtegroei wordt alleen door de standplaats bepaald.

Diktegroei van een bosbestand

De diametergroei of -aanwas is gebonden aan de ontwikkeling van de kruin en het wortelstelsel. Die ontwikkeling is afhankelijk van de beschikbare groeiruimte, zowel bovengronds als ondergronds.

Stamtalvermindering

In een jong bos staan veel meer bomen dan in een oud bos. Dit is logisch omdat er gewoon meer kleine dan grote bomen op eenzelfde oppervlakte kunnen staan. Naarmate de bomen groeien, hebben ze meer plaats nodig. Door onderlinge concurrentie zullen de zwakste bomen afsterven en neemt het aantal bomen per hectare af: stamtalvermindering. Die vermindering blijft natuurlijk niet eeuwig doorgaan want op een bepaald moment breekt de periode van bosverjonging aan.