Assels_grasland

Graslanden beschermen

Verspreid over Vlaanderen komen graslanden in verschillende vormen en fases voor. Ze vertegenwoordigen een belangrijke biotoop voor planten- en diersoorten met tal van natuurwaarden en een vaak hoge biodiversiteit.

Zonder beheer evolueren graslanden spontaan naar bos. Om het behoud en duurzaam beheer van graslanden te garanderen werden maatregelen uitgewerkt in de natuurbehouds- en landbouwwetgeving. 

Op 3 pagina's loodsen we je door de complexe wettelijke bescherming van waardevolle graslanden in Vlaanderen:  

  1. definieert de wettelijke statuten waaronder graslanden kunnen vallen
  2. gaat door op hoe die graslanden beschermd zijn vanuit de natuurbehoudswetgeving 
  3. bespreekt de uitzonderingsgevallen

We bespreken hier enkel de natuurbehoudswetgeving. Voor de bescherming van graslanden vanuit het beleidsdomein landbouw - dat de begrippen 'blijvende graslanden' en 'ecologisch kwetsbare blijvende graslanden' introduceerde - verwijzen we door naar de website van departement landbouw en zeevisserij .(opent nieuw venster)

Glanshavergrasland met beweiding (Natuur en Bos)