Graslanden beschermen: uitzonderingen

De beschermingsregeling graslanden speelt niet in de volgende gevallen: 

Normaal onderhoud - duurzaam beheer

Buiten VEN wordt normaal onderhoud, zoals beschreven in bijlage 1 van omzendbrief LNW/98/01 vrijgesteld van verbod of vergunningsplicht. Het mag uitgevoerd worden zoals beschreven in de omzendbrief. 

In VEN speelt een specifieke ontheffingsprocedure.

Wijzigingen aan graslanden goedgekeurd in natuurbeheerplan 

Wijzigingen aan graslanden die goedgekeurd werden in natuurbeheerplan kunnen uitgevoerd worden conform de bepalingen in het natuurbeheerplan. 

Op de huiskavel binnen een maximale straal

De beschermingsmaatregelen spelen niet op huiskavels van een vergunde woning en/of bedrijfsgebouw en gelegen binnen een straal van maximum 100 meters rondom de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw voor zover ze respectievelijk bewoond of in gebruik zijn.

In de 'groene' ruimtelijke bestemmingen (= groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden) wordt de straal beperkt tot 50 meter rondom de vergunde en bewoonde woning en/of bedrijfgebouwen én beperkt men zich tot het kadastrale perceel waarop de gebouwen staan. 

Huiskavel en de maximale straal irt ruimtelijke bestemming (Liselot Ledene)

Geschreven door:

Liselot