Exotennet mei 2020: het ExotenNet-werk heeft jou nodig!

Save the date: Symposium Biocontrol invasieve planten

Op 8 oktober 2020 brengen we beleidsmakers, onderzoekers, beheerders en vertegenwoordigers uit de industrie samen om het debat rond een geïntegreerd beheer van invasieve plantensoorten met biologische bestrijding in Vlaanderen leven in te blazen.

Graag nodigen we jou dan ook uit om erbij te zijn in Gent en samen het debat te starten. Dit is volledig gratis. Schrijf 8 oktober alvast in je agenda en dan houden wij je via deze nieuwsflash verder op de hoogte van de inschrijvingen, sprekers en de agenda.

Sprekers uit binnen- en buitenland zullen er toelichting geven over de succesverhalen en risico’s van biologische bestrijding, het beleid rond biocontrol en voorbeelden van toepassingen op ziekten en plagen.

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met ExotenNet, RATO vzw, Provincie Oost-Vlaanderen - dienst integraal waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen, Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM), Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

 

Europese aanpak exoten boekt vooruitgang maar is nog te versnipperd

Invasieve soorten worden wereldwijd beschouwd als een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies. Door de globalisering neemt de omvang en snelheid van het fenomeen toe. Voor een effectieve preventie en beheer van invasieve soorten is samenwerking nodig over administratieve grenzen heen. Het RAPID-life project wil die samenwerking stimuleren.

Daarom organiseerden het Belgisch Forum Invasieve Soorten (BFIS) en het RAPID Life Project (Reducing and Preventing IAS Dispersal) op 18 december 2019 een evenement in Brussel om de uitwisseling van informatie over preventie en beheer van invasieve soorten te bevorderen. Ondanks een staking van het openbaar vervoer werd het evenement bijgewoond door meer dan 200 mensen uit 17 landen.

De bewogen discussies getuigen ervan dat er een  grote nood bestaat aan en bereidheid is tot meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen lidstaten en tussen Life projecten. Op de bijeenkomst werd dan ook een oproep gelanceerd om een Europees platform op te richten. De Europese Commissie riep in haar slotwoord op om tot een eenduidige aanpak rond biodiversiteit te komen over alle sectoren heen. De aanpak van exoten via soortspecifieke maatregelen en controle op de introductie wegen is de laatste jaren verbeterd, maar wordt nog steeds te versnipperd toegepast op Europees niveau.

Meer weten?

Surf naar de website van het RAPID-project(opent nieuw venster). Lees de presentaties(opent nieuw venster) en bekijk de foto's(opent nieuw venster).

Of herbekijk het volledige evenement via

https://www.youtube.com/watch?v=zb-TfhUQpRU(opent nieuw venster) en

https://www.youtube.com/watch?v=oSVFAWNZK4U(opent nieuw venster).

Zit je nog met vragen? Contacteer Tim Adriaens (tim.adriaens@inbo.be), Rebecca Jones (Rebecca.Jones@apha.gov.uk). Ze staan je graag te woord!

Stierkikker gehoord? Meld het!

Het LIFE-project 3n-stierkikker(opent nieuw venster) combineert verschillende bestrijdingstechnieken om de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen in te dammen. Om die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we de verspreiding van de soort door en door kennen. Het LIFE-project gaat onder meer met eDNA (omgevings DNA opgepikt uit een waterstaal) aan de slag.


Wij hebben jouw hulp nodig om de volledige populatie in kaart te brengen! Hoe? bezorg ons jouw waarnemingen via Waarnemingen.be en help ons zo om onbekende populaties in beeld te brengen.


Even een overzicht van wat we al hebben: De kaart hieronder toont de ons bekende populaties (bron: Gbif.org(opent nieuw venster), 2015 tot heden). Deze zijn beperkt tot de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor de andere provincies zijn er relatief recente waarnemingen, die echter niet bevestigd zijn. Wij zijn dus op zoek naar waarnemingen die niet op onderstaande kaart staan.

Stierkikker Overzichtskaart 2015-220 (Gbif.org)

Hoe kan je de Amerikaanse stierkikker herkennen? Klik hier(opent nieuw venster) voor de herkenningsfiche.


De Amerikaanse stierkikker is vooral aan het geluid goed te herkennen. Tussen oktober en april loeit de mannelijke stierkikker(opent nieuw venster) als een rund. Zijn naam heeft hij dus niet gestolen en vanaf deze periode kunnen we ze dus extra goed ontwaren. Let wel op: ook ‘groene kikkers’ zoals de bastaardkikker(opent nieuw venster) en de meerkikker(opent nieuw venster) kunnen veel lawaai maken. Zij worden daarom al eens met stierkikkers verward.

Makkelijk visueel te onderscheiden kenmerken: stierkikker (links) beschikt over een uitzonderlijk groot trommelvlies (A) en mist zowel een rugstreep (B) als dorsolaterale lijsten (C). (INBO)

Het LIFE-project 3n-stierkikker is een samenwerking van Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Agentschap Natuur & Bos, en Natuurpunt vzw. 3n-Stierkikker ontvangt financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE18 NAT/BE/001016) en van Provincie Antwerpen.

 

Voor U gelezen: Nieuwe best practice guide voor preventie van vestiging Invasieve Exoten

 De Red Squirrels United neemt ons mee in een reis naar verschillende West- Europese landen, waar terreinbeheerders er dankzij samenwerking en partnerschap in slagen om Invasieve zoogdieren succesvol uit te roeien of in te dammen.
Ze presenteren de lezer 13 cases studies waaronder: wasbeerhonden in Zweden, wasberen in Lombardije, zwarte ratten op Sardinië en meerdere projecten rond grijze eekhoorn uit de UK, Ierland en Italië. Ook de in West-Vlaanderen en Nederlands Limburg uitgeroeide Pallas eekhoorns komen aan bod.


Per project worden de context en schaal besproken, de toegepaste methodes, de beheersdoelstelling en de kostprijs. Maar ook de succesfactoren of eventuele moeilijkheden waar men mee te kampen kreeg. Het laatste deel van de publicatie is een praktische handleiding voor monitoring en beheer van exotische eekhoorns.


De onderzoekers en terreinbeheerders tonen het belang aan van een goede voorbereiding en organisatie, maar vooral ook van goede coördinatie en communicatie bij respons op invasieve soorten. Ze leggen er daarbij de nadruk op  steeds zoveel mogelijk organisatie en belanghebbenden bij de opstart van de beheerprogramma’s te betrekken.
Ben jij ook benieuwd naar hun verhaal: lees het gratis via deze link(opent nieuw venster).


Deze publicatie werd uitgegeven door Red Squirrels United, een organisatie die werkt rond bestrijding van grijze eekhoorn in Groot-Brittannië, met steun van Life en de Nationale Loterij.

 

Contacteer de redactie

Stuur jouw vragen, opmerkingen of cases door aan de redactie:

RATO vzw

Tel. 09 267 87 43

exoten@oost-vlaanderen.be  

Gouvernemenstraat 1, 900 Gent

Raadpleeg de websites van de redactieleden voor meer info:

 

logo exotennet