Refugium

Schuiloord

Definitie: 

Een refugium is een plaats waar een dier- of plantensoort nog overlevingskansen heeft als een ander gebied onleefbaar is geworden. Zo komen veel planten die tijdens de ijstijd in Zuid-Europa vookwamen nu enkel nog voor op hogere altitudes, waar het kouder is. In dit geval zijn dan bijvoorbeeld de Alpen of de Pyreneeën het refugium van deze plantensoorten.