Nitrificatie

Definitie: 

Biologische oxidatie van ammoniak tot nitriet, gevolgd door de oxidatie van nitriet tot nitraat. Zorgt voor vermesting door ammoniakbelasting.