Niet gemarkeerde boom

Niet gemerkt, niet kappen

Definitie: 

Niet gemarkeerde bomen zijn exemplaren zonder schalm, schuine verfstreep of welk ander merkteken dan ook. Tijdens de bosexploitatie mogen niet gemarkeerde bomen niet zomaar geveld worden.