Natuurlijkheidsgraad

Veel of weinig menselijke invloed?

Definitie: 

De natuurlijkheidsgraad van een vegetatie geeft aan in welke mate die het resultaat is van ingrepen door de mens. Naar gelang van de natuurlijkheidsgraad worden de vegetaties gewoonlijk in drie groepen ingedeeld. We spreken van natuurlijke vegetaties als zowel de structuur als de soortensamenstelling spontaan zijn ontstaan. De invloed van de mens is verwaarloosbaar (bvb. oerbos, strandvegetatie). Bij halfnatuurlijke vegetaties is de structuur bepaald door de mens, maar de soortensamenstelling is spontaan (bvb. heiden, hakhoutbos met natuurlijke verjonging). Bij cultuurlijke vegetatie tenslotte, zijn zowel de soortensamenstelling als de structuur in hoge mate door de mens bepaald (bvb. aangeplante op houtproductie gerichte bossen, intensief beheerde ingezaaide graslanden). De meeste van onze goed ontwikkelde bossen en natuurgebieden kunnen tot de halfnatuurlijke vegetaties gerekend worden.