Buitendijks

Tussen rivier en dijk

Definitie: 

Een gebied ligt buitendijks als het tussen de waterloop en de dijk ligt. Het is bij stijgend waterpeil dus niet door de dijk beschermd.