Bestrijdingsmiddel

Schadelijke dieren en planten weghouden

Definitie: 

Een bestrijdingsmiddel is een synthetische of uit levende organismen gewonnen stof, die wordt aangewend tegen ongewenste planten (herbiciden), insecticiden(insecticiden), schimmels (fungiciden) of andere organismen.