Benthos

Bodembewonende waterorganismen

Definitie: 

Benthos zijn de organismen die leven op de bodem van zoete en zoute wateren. Dierlijk benthos heet zoöbenthos en de plantaardige versie is dus fytobenthos.