Bedekkingsgraad

Maat van voorkomen

Definitie: 

De bedekkingsgraad van een plantensoort (of laag van de vegetatie, vb. boomlaag) is de verticale projectie van de soort op de bodem. De bedekking wordt meestal uitgedrukt in percentage.