BBB

Beter bestuurlijk beleid

Definitie: 

Beter Bestuurlijk Beleid is een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid naar eigen zeggen nog transparanter en slagvaardiger moet maken. Soms wordt met BBB ook de opleiding "Bosbouwbekwaamheid bedoeld", die mensen voorbereidt op het gelijknamige examen. Het attest BBB is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het examen voor Boswachter of Natuurwachter.