Afleggen

Letterlijk wortel schieten

Definitie: 

Afleggen is een wijze van vegetatieve vermeerdering waarbij takken of uitlopers van de moederplant of -boom door ombuiging gedeeltelijk in de grond liggen met de top boven de grond. Na wortelvorming aan het odnergrondse deel kan de aflegger zelfstandig groeien en worden losgesneden. Afleggen wordt bij boomteelt gebruikt, maar kan ook een natuurlijk proces zijn.